Podatność CVE-2008-1703


Publikacja: 2008-04-11   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Multiple buffer overflows in TIBCO Software Rendezvous before 8.1.0, as used in multiple TIBCO products, allow remote attackers to execute arbitrary code via a crafted message.

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9.3/10
10/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Tibco -> Adapter files z os 
Tibco -> HAWK 
Tibco -> Iprocess engine 
Tibco -> Rendezvous 
Tibco -> Rendezvous datasecurity 
Tibco -> Rendezvous tx 
Tibco -> Runtime agent 
Tibco -> Substantiation es 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/41760
http://www.vupen.com/english/advisories/2008/1190/references
http://www.vupen.com/english/advisories/2008/1189/references
http://www.tibco.com/resources/mk/rendezvous_security_advisory_20080409.txt
http://www.securitytracker.com/id?1019826
http://www.securityfocus.com/bid/28717
http://www.osvdb.org/44269
http://secunia.com/advisories/29774

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top