Podatność CVE-2008-1704


Publikacja: 2008-04-11   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Multiple buffer overflows in TIBCO Software Enterprise Message Service (EMS) before 4.4.3, and iProcess Engine 10.6.0 through 10.6.1, allow remote attackers to execute arbitrary code via a crafted message to the EMS server.

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Tibco -> Enterprise message service 
Tibco -> Iprocess engine 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/41761
http://www.vupen.com/english/advisories/2008/1190/references
http://www.tibco.com/resources/mk/ems_security_advisory_20080409.txt
http://www.securitytracker.com/id?1019826
http://www.securityfocus.com/bid/28717
http://secunia.com/advisories/29775

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top