Podatność CVE-2008-1708


Publikacja: 2008-04-09   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
IBM solidDB 06.00.1018 and earlier does not validate a certain field that specifies an amount of memory to allocate, which allows remote attackers to cause a denial of service (daemon exit) via a packet with a large value in this field.

Typ:

CWE-399

(Resource Management Errors)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
IBM -> Soliddb 

 Referencje:
http://aluigi.altervista.org/adv/soliduro-adv.txt
http://aluigi.org/poc/soliduro.zip
http://securitytracker.com/id?1019721
http://www.securityfocus.com/archive/1/490129/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/28468
http://www.vupen.com/english/advisories/2008/1038
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/41488

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top