Podatność CVE-2008-1711


Publikacja: 2008-04-09   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Terong PHP Photo Gallery (aka Advanced Web Photo Gallery) 1.0 stores passwords in cleartext in a MySQL database, which allows context-dependent attackers to obtain sensitive information.

Typ:

CWE-310

(Cryptographic Issues)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Terong -> Advanced web photo gallery 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/41820
http://www.milw0rm.com/exploits/5364
http://secunia.com/advisories/29667

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top