Podatność CVE-2008-1748


Publikacja: 2008-05-16   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Cisco Unified Communications Manager 4.1 before 4.1(3)SR7, 4.2 before 4.2(3)SR4, 4.3 before 4.3(2), 5.x before 5.1(3), and 6.x before 6.1(1) does not properly validate SIP URLs, which allows remote attackers to cause a denial of service (service interruption) via a SIP INVITE message, aka Bug ID CSCsl22355.

Typ:

CWE-20

(Improper Input Validation)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.8/10
6.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Pełny
Affected software
Cisco -> Unified callmanager 
Cisco -> Unified communications manager 

 Referencje:
http://securitytracker.com/id?1020022
http://www.cisco.com/en/US/products/products_security_advisory09186a0080995688.shtml
http://www.securityfocus.com/bid/29221
http://www.vupen.com/english/advisories/2008/1533
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/42419

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top