Podatność CVE-2008-1756


Publikacja: 2008-04-11   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Unspecified vulnerability in the Qmaster daemon in Sun N1 Grid Engine 6.1 allows local users to cause a denial of service (daemon crash) via unspecified vectors.

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.9/10
6.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Pełny
Affected software
SUN -> N1 grid engine 

 Referencje:
http://sunsolve.sun.com/search/document.do?assetkey=1-26-234822-1
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/41763
http://www.vupen.com/english/advisories/2008/1196/references
http://www.securitytracker.com/id?1019830
http://www.securityfocus.com/bid/28731
http://www.osvdb.org/44363
http://secunia.com/advisories/29753

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top