Podatność CVE-2008-1901


Publikacja: 2008-04-22   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
aptlinex before 0.91 allows local users to overwrite arbitrary files via a symlink attack on the gambas-apt.lock temporary file.

Typ:

CWE-59

(Improper Link Resolution Before File Access ('Link Following'))

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Debian -> Aptlinex 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/41956
http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=476588

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top