Podatność CVE-2008-1980


Publikacja: 2008-04-27   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in E-Publish 5.x before 5.x-1.1 and 6.x before 6.x-1.0 beta1, a Drupal module, allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via unspecified vectors.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Drupal -> E-publish 

 Referencje:
http://drupal.org/node/250408
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/41979
http://www.vupen.com/english/advisories/2008/1353/references
http://secunia.com/advisories/29960

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top