Podatność CVE-2008-1995


Publikacja: 2008-04-28   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Sun Java System Directory Proxy Server 6.0, 6.1, and 6.2 classifies a connection using the "bind-dn" criteria, which can cause an incorrect application of policy and allows remote attackers to bypass intended access restrictions for the server.

Typ:

CWE-264

(Permissions, Privileges, and Access Controls)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
SUN -> Java system directory server 

 Referencje:
http://www.vupen.com/english/advisories/2008/1374/references
http://www.securitytracker.com/id?1019925
http://www.securityfocus.com/bid/28941
http://sunsolve.sun.com/search/document.do?assetkey=1-26-235381-1
http://secunia.com/advisories/29978

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top