Podatność CVE-2008-2120


Publikacja: 2008-05-09   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Unspecified vulnerability in Sun Java System Application Server 7 2004Q2 before Update 6, Web Server 6.1 before SP8, and Web Server 7.0 before Update 1 allows remote attackers to obtain source code of JSP files via unknown vectors.

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
SUN -> Java system application server 
SUN -> Java system web server 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/29088
http://sunsolve.sun.com/search/document.do?assetkey=1-26-201255-1
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/42266
http://www.vupen.com/english/advisories/2008/1457/references
http://www.securitytracker.com/id?1019986
http://www.securitytracker.com/id?1019985
http://secunia.com/advisories/30122

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top