Podatność CVE-2008-2142


Publikacja: 2008-05-12   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Emacs 21 and XEmacs automatically load and execute .flc (fast lock) files that are associated with other files that are edited within Emacs, which allows user-assisted attackers to execute arbitrary code.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
GNU -> Emacs 
GNU -> Xemacs 

 Referencje:
http://lists.gnu.org/archive/html/emacs-devel/2008-05/msg00645.html
http://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2008-06/msg00001.html
http://security.gentoo.org/glsa/glsa-200902-06.xml
http://thread.gmane.org/gmane.emacs.devel/96903
http://tracker.xemacs.org/XEmacs/its/issue378
http://wiki.rpath.com/wiki/Advisories:rPSA-2008-0177
http://www.mandriva.com/security/advisories?name=MDVSA-2008:153
http://www.mandriva.com/security/advisories?name=MDVSA-2008:154
http://www.securityfocus.com/archive/1/492657/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/29176
http://www.securitytracker.com/id?1020019
http://www.vupen.com/english/advisories/2008/1539/references
http://www.vupen.com/english/advisories/2008/1540/references
https://bugs.gentoo.org/show_bug.cgi?id=221197
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/42362
https://issues.rpath.com/browse/RPL-2529
https://www.redhat.com/archives/fedora-package-announce/2008-June/msg00736.html
https://www.redhat.com/archives/fedora-package-announce/2008-June/msg00782.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top