Podatność CVE-2008-2162


Publikacja: 2008-05-12   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in SonicWall Email Security 6.1.1 allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the Host header in a request to a non-existent web page, which is not properly sanitized in an error page.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Sonicwall -> E-mail security 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/42283
http://www.securitytracker.com/id?1019999
http://www.securityfocus.com/bid/29107
http://archives.neohapsis.com/archives/fulldisclosure/2008-05/0226.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top