Podatność CVE-2008-2167


Publikacja: 2008-05-13   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in ZyXEL ZyWALL 100 allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the Referer header, which is not properly handled in a 404 Error page.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
ZYWALL Referer Header XSS Vulnerability
Deniz Cevik
14.05.2008

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Zyxel -> Zywall 100 

 Referencje:
http://lists.grok.org.uk/pipermail/full-disclosure/2008-May/062152.html
http://securityreason.com/securityalert/3869
http://www.securityfocus.com/archive/1/491818/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/29110
http://www.securitytracker.com/id?1020000
http://www.vupen.com/english/advisories/2008/1501/references
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/42282

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top