Podatność CVE-2008-2173


Publikacja: 2008-05-13   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Unspecified vulnerability in Yamaha routers allows remote attackers to cause a denial of service (dropped session) via crafted BGP UPDATE messages, leading to route flapping, possibly a related issue to CVE-2007-6372.

Typ:

CWE-20

(Improper Input Validation)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:N/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.1/10
6.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Pełny
Affected software
Yamaha -> Router 

 Referencje:
http://www.kb.cert.org/vuls/id/929656
http://www.securityfocus.com/bid/28999

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top