Podatność CVE-2008-2178


Publikacja: 2008-05-13   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in admin.php in LifeType 1.2.7 allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the searchTerms parameter in an editArticleCategories operation (aka an admin category search).

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
Lifetype 1.2.7 XSS Vulnerability
Khashayar Fereid...
14.05.2008

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Lifetype -> Lifetype 

 Referencje:
http://lifetype.net/post/2008/05/04/lifetype-1.2.8-released
http://securityreason.com/securityalert/3871
http://wiki.lifetype.net/index.php/Release_notes_Lifetype_1.2.8
http://www.securityfocus.com/archive/1/491550/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/archive/1/491597/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/29017
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/42151

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top