Podatność CVE-2008-2196


Publikacja: 2008-05-14   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in admin.php in LifeType 1.2.8 allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the newBlogUserName parameter in an addBlogUser action, a different vector than CVE-2008-2178.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
LifeType 1.2.8 XSS Vulnerability
Khashayar Fereid...
15.05.2008

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Lifetype -> Lifetype 

 Referencje:
http://securityreason.com/securityalert/3879
http://www.securityfocus.com/archive/1/491600/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/29050
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/42228

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top