Podatność CVE-2008-2318


Publikacja: 2008-07-14   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The WOHyperlink implementation in WebObjects in Apple Xcode tools before 3.1 appends local session IDs to generated non-local URLs, which allows remote attackers to obtain potentially sensitive information by reading the requests for these URLs.

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Apple -> Xcode 
Apple -> Xcode tools 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/43735
http://www.vupen.com/english/advisories/2008/2093/references
http://www.securitytracker.com/id?1020473
http://www.securityfocus.com/bid/30191
http://support.apple.com/kb/HT2352
http://secunia.com/advisories/31060
http://lists.apple.com/archives/security-announce//2008/Jul/msg00002.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top