Podatność CVE-2008-2458


Publikacja: 2008-05-27   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in index.php in Starsgames Control Panel 4.6.2 and earlier allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the st parameter.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
Starsgames Control Panel <= 4.6.2 Remote XSS Vulnerability
tan_prathan
28.05.2008

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
4shared -> Starsgames control panel 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/archive/1/492264/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/29295
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/42544

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top