Podatność CVE-2008-2510


Publikacja: 2008-05-29   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
SQL injection vulnerability in wp-uploadfile.php in the Upload File plugin for WordPress allows remote attackers to execute arbitrary SQL commands via the f_id parameter.

Typ:

CWE-89

(Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Wordpress -> Upload file plugin 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/archive/1/492555/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/29352
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/42659

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top