Podatność CVE-2008-2539


Publikacja: 2008-06-03   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The Sun Cluster Global File System in Sun Cluster 3.1 on Sun Solaris 8 through 10, when an underlying ufs filesystem is used, might allow local users to read data from arbitrary deleted files, or corrupt files in global filesystems, via unspecified vectors.

Typ:

CWE-264

(Permissions, Privileges, and Access Controls)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
SUN -> Cluster 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/42762
http://www.vupen.com/english/advisories/2008/1713
http://www.securitytracker.com/id?1020152
http://www.securityfocus.com/bid/29458
http://sunsolve.sun.com/search/document.do?assetkey=1-26-201341-1
http://secunia.com/advisories/30483

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top