Podatność CVE-2008-2582


Publikacja: 2008-07-15   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Unspecified vulnerability in the WebLogic Server component in Oracle BEA Product Suite 10.0 MP1, 9.2 MP3, 9.1, 9.0, 8.1 SP6, and 7.0 SP7 has unknown impact and remote attack vectors.

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Oracle -> Bea product suite 
Oracle -> Weblogic server component 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/43825
http://www.vupen.com/english/advisories/2008/2115
http://www.vupen.com/english/advisories/2008/2109/references
http://www.securitytracker.com/id?1020498
http://www.oracle.com/technology/deploy/security/critical-patch-updates/cpujul2008.html
http://secunia.com/advisories/31113
http://secunia.com/advisories/31087
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c00727143
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c00727143

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top