Podatność CVE-2008-2604


Publikacja: 2008-07-15   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Unspecified vulnerability in the Authentication component in Oracle Database 11.1.0.6 has unknown impact and remote authenticated attack vectors, a different vulnerability than CVE-2008-2605.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.5/10
6.4/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Oracle -> Authentication component 
Oracle -> Database server 

 Referencje:
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c00727143
http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/cpujul2008-090335.html
http://www.securitytracker.com/id?1020499
http://www.vupen.com/english/advisories/2008/2109/references
http://www.vupen.com/english/advisories/2008/2115

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top