Podatność CVE-2008-2704


Publikacja: 2008-06-13   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Novell GroupWise Messenger (GWIM) before 2.0.3 Hot Patch 1 allows remote attackers to cause a denial of service (crash) via a long user ID, possibly involving a popup alert. NOTE: it is not clear whether this issue crosses privilege boundaries.

Typ:

CWE-20

(Improper Input Validation)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Novell -> Groupwise messenger 

 Referencje:
http://support.novell.com/docs/Readmes/InfoDocument/patchbuilder/readme_5026700.html
http://www.securityfocus.com/archive/1/493964/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/29602
http://www.securitytracker.com/id?1020209
http://www.vupen.com/english/advisories/2008/1764/references
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/42918

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top