Podatność CVE-2008-2707


Publikacja: 2008-06-16   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Unspecified vulnerability in the e1000g driver in Sun Solaris 10 and OpenSolaris before snv_93 allows remote attackers to cause a denial of service (network connectivity loss) via unknown vectors.

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.8/10
6.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Pełny
Affected software
Intel -> Network interface controller 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/43096
http://www.vupen.com/english/advisories/2008/1835
http://www.securityfocus.com/bid/29730
http://sunsolve.sun.com/search/document.do?assetkey=1-26-238250-1
http://securitytracker.com/id?1020290
http://secunia.com/advisories/30700

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top