Podatność CVE-2008-2751


Publikacja: 2008-06-18   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Multiple cross-site scripting (XSS) vulnerabilities in the Glassfish webadmin interface in Sun Java System Application Server 9.1_01 allow remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the (1) propertyForm:propertyContentPage:propertySheet:propertSectionTextField:jndiProp:JndiNew, (2) propertyForm:propertyContentPage:propertySheet:propertSectionTextField:resTypeProp:resType, (3) propertyForm:propertyContentPage:propertySheet:propertSectionTextField:factoryClassProp:factoryClass, or (4) propertyForm:propertyContentPage:propertySheet:propertSectionTextField:descProp:desc parameter to (a) resourceNode/customResourceNew.jsf; the (5) propertyForm:propertyContentPage:propertySheet:propertSectionTextField:jndiProp:JndiNew, (6) propertyForm:propertyContentPage:propertySheet:propertSectionTextField:resTypeProp:resType, (7) propertyForm:propertyContentPage:propertySheet:propertSectionTextField:factoryClassProp:factoryClass, (8) propertyForm:propertyContentPage:propertySheet:propertSectionTextField:jndiLookupProp:jndiLookup, or (9) propertyForm:propertyContentPage:propertySheet:propertSectionTextField:descProp:desc parameter to (b) resourceNode/externalResourceNew.jsf; the (10) propertyForm:propertySheet:propertSectionTextField:jndiProp:Jndi, (11) propertyForm:propertySheet:propertSectionTextField:nameProp:name, or (12) propertyForm:propertySheet:propertSectionTextField:descProp:desc parameter to (c) resourceNode/jmsDestinationNew.jsf; the (13) propertyForm:propertySheet:generalPropertySheet:jndiProp:Jndi or (14) propertyForm:propertySheet:generalPropertySheet:descProp:cd parameter to (d) resourceNode/jmsConnectionNew.jsf; the (15) propertyForm:propertySheet:propertSectionTextField:jndiProp:jnditext or (16) propertyForm:propertySheet:propertSectionTextField:descProp:desc parameter to (e) resourceNode/jdbcResourceNew.jsf; the (17) propertyForm:propertyContentPage:propertySheet:propertSectionTextField:nameProp:name, (18) propertyForm:propertyContentPage:propertySheet:propertSectionTextField:classNameProp:classname, or (19) propertyForm:propertyContentPage:propertySheet:propertSectionTextField:loadOrderProp:loadOrder parameter to (f) applications/lifecycleModulesNew.jsf; or the (20) propertyForm:propertyContentPage:propertySheet:generalPropertySheet:jndiProp:name, (21) propertyForm:propertyContentPage:propertySheet:generalPropertySheet:resTypeProp:resType, or (22) propertyForm:propertyContentPage:propertySheet:generalPropertySheet:dbProp:db parameter to (g) resourceNode/jdbcConnectionPoolNew1.jsf.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
Muitiple XSS - Glassfish Web Interface (Sun Java System Application Server 9.1_01 (build b09d-fcs) )
Eduardo Jorge
22.06.2008

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
SUN -> Java system application server 
Oracle -> Glassfish server 

 Referencje:
http://securityreason.com/securityalert/3949
http://www.securityfocus.com/archive/1/493370/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/29751
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/42989

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top