Podatność CVE-2008-2882


Publikacja: 2008-06-26   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
upgrade.asp in sHibby sHop 2.2 and earlier does not require administrative authentication, which allows remote attackers to update a file or have unspecified other impact via a direct request.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
sHibby sHop v2.2 <= Remote (SQL/Update) Multiple Vulnerability
KnocKout
29.06.2008

Typ:

CWE-264

(Permissions, Privileges, and Access Controls)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Aspindir -> Shibby shop 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/43296
http://securityreason.com/securityalert/3962
http://secunia.com/advisories/30787
http://milw0rm.com/exploits/5895

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top