Podatność CVE-2008-2926


Publikacja: 2008-08-12   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The kmxfw.sys driver in CA Host-Based Intrusion Prevention System (HIPS) r8, as used in CA Internet Security Suite and Personal Firewall, does not properly verify IOCTL requests, which allows local users to cause a denial of service (system crash) or possibly gain privileges via a crafted request.

Typ:

CWE-20

(Improper Input Validation)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
CA -> Host based intrusion prevention system 
CA -> Internet security suite 
CA -> Internet security suite 2008 
CA -> Personal firewall 2007 
CA -> Personal firewall 2008 

 Referencje:
http://www.ca.com/us/securityadvisor/vulninfo/vuln.aspx?id=36559
http://www.securityfocus.com/archive/1/495397/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/30651
http://www.securitytracker.com/id?1020658
http://www.securitytracker.com/id?1020659
http://www.securitytracker.com/id?1020660
http://www.vupen.com/english/advisories/2008/2339
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/44392

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top