Podatność CVE-2008-3037


Publikacja: 2008-07-07   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in the Address Directory (sp_directory) extension 0.2.10 and earlier for TYPO3 allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via unspecified vectors.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Typo3 -> Address directory 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/43491
http://www.securityfocus.com/bid/30048
http://typo3.org/teams/security/security-bulletins/typo3-20080701-1/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top