Podatność CVE-2008-3041


Publikacja: 2008-07-07   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Unspecified vulnerability in the DAM Frontend (dam_frontend) extension 0.1.0 and earlier for TYPO3 has unknown impact and attack vectors related to "broken access control."

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Typo3 -> Dam frontend extension 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/43476
http://www.securityfocus.com/bid/30054
http://typo3.org/teams/security/security-bulletins/typo3-20080701-1/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top