Podatność CVE-2008-3156


Publikacja: 2008-07-11   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The ActiveScan ActiveX Control (as2guiie.dll) in Panda ActiveScan before 1.02.00 allows remote attackers to download and execute arbitrary cabinet (CAB) files via unspecified URLs passed to the Update method.

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9.3/10
10/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Panda -> Panda activescan 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/43587
http://www.vupen.com/english/advisories/2008/2008/references
http://www.securitytracker.com/id?1020432
http://www.securityfocus.com/bid/30086
http://www.milw0rm.com/exploits/6004
http://secunia.com/advisories/30841
http://lists.grok.org.uk/pipermail/full-disclosure/2008-July/063068.html
http://lists.grok.org.uk/pipermail/full-disclosure/2008-July/063061.html
http://karol.wiesek.pl/files/panda.tgz

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top