Podatność CVE-2008-3158


Publikacja: 2008-07-11   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Unspecified vulnerability in NWFS.SYS in Novell Client for Windows 4.91 SP4 has unknown impact and attack vectors, possibly related to IOCTL requests that overwrite arbitrary memory.

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:L/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.9/10
10/10
3.4/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Novell -> Novell client for windows 

 Referencje:
http://support.novell.com/docs/Readmes/InfoDocument/patchbuilder/readme_5028543.html
http://secunia.com/advisories/30904
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/43460
http://www.vupen.com/english/advisories/2008/1968/references
http://www.securitytracker.com/id?1020385
http://www.securityfocus.com/bid/30001

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top