Podatność CVE-2008-3274


Publikacja: 2008-09-12   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The default configuration of Red Hat Enterprise IPA 1.0.0 and FreeIPA before 1.1.1 places ldap:///anyone on the read ACL for the krbMKey attribute, which allows remote attackers to obtain the Kerberos master key via an anonymous LDAP query.

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Redhat -> Enterprise ipa 
Redhat -> Freeipa 

 Referencje:
http://www.freeipa.org/page/CVE-2008-3274
https://www.redhat.com/archives/fedora-package-announce/2008-September/msg00743.html
https://www.redhat.com/archives/fedora-package-announce/2008-September/msg00733.html
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=457835
http://www.securitytracker.com/id?1020850
http://www.securityfocus.com/bid/31111
http://www.freeipa.org/page/News
http://www.freeipa.org/page/Downloads
http://secunia.com/advisories/31861
http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2008-0860.html
http://git.fedorahosted.org/git/freeipa.git/?p=freeipa.git;a=commit;h=9932887f2af38b9701efec27707648c026ec445c

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top