Podatność CVE-2008-3411


Publikacja: 2008-07-31   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The Axesstel AXW-D800 modem with D2_ETH_109_01_VEBR Jun-14-2006 software does not require authentication for (1) etc/config/System.html, (2) etc/config/Network.html, (3) etc/config/Security.html, (4) cgi-bin/sysconf.cgi, and (5) cgi-bin/route.cgi, which allows remote attackers to change the modem's configuration via direct requests.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
Security Bypass Vulnerabilities AXESSTEL
Bboyhacks_at_gma...
01.08.2008

Typ:

CWE-287

(Improper Authentication)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Axesstel -> Akw-d800 

 Referencje:
http://securityreason.com/securityalert/4089
http://www.securityfocus.com/archive/1/494815/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/30404
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/44044

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top