Podatność CVE-2008-3573


Publikacja: 2008-08-10   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The CAPTCHA implementation in (1) Pligg 9.9.5 and possibly (2) Francisco Burzi PHP-Nuke 8.1 provides a critical random number (the ts_random value) within the URL in the SRC attribute of an IMG element, which allows remote attackers to pass the CAPTCHA test via a calculation that combines this value with the current date and the HTTP User-Agent string.

Typ:

CWE-189

(Numeric Errors)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Pligg -> Pligg 
Php-nuke -> Php-nuke 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/44192
http://www.securityfocus.com/bid/30518
http://www.rooksecurity.com/blog/?p=17

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top