Podatność CVE-2008-3784


Publikacja: 2008-08-26   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
SQL injection vulnerability in scrape.php in BtiTracker 1.4.7 and earlier and xBtiTracker 2.0.542 and earlier allows remote attackers to execute arbitrary SQL commands via the info_hash parameter.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
BtiTracker <= 1.4.7, xbtit <= 2.0.542 SQL Injection Vulnerability
InATeam
27.08.2008

Typ:

CWE-89

(Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Btiteam -> Btitracker 
Btiteam -> Xbtitracker 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/44627
http://www.securityfocus.com/bid/30811
http://www.milw0rm.com/exploits/6296
http://www.btiteam.org/smf/index.php?topic=12068
http://www.btiteam.org/
http://securityreason.com/securityalert/4186
http://secunia.com/advisories/31556

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top