Podatność CVE-2008-3819


Publikacja: 2009-01-08   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
dnsserver in Cisco Application Control Engine Global Site Selector (GSS) before 3.0(1) allows remote attackers to cause a denial of service (daemon crash) via a series of crafted DNS requests, aka Bug ID CSCsj70093.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Cisco -> Gss 4480 global site selector 
Cisco -> Gss 4490 global site selector 
Cisco -> Gss 4491 global site selector 
Cisco -> Gss 4492r global site selector 

 Referencje:
http://www.cisco.com/en/US/products/products_security_advisory09186a0080a57481.shtml
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/47787
http://www.securityfocus.com/bid/33152
http://securitytracker.com/id?1021530

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top