Podatność CVE-2008-3856


Publikacja: 2008-08-28   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
The routine infrastructure component in IBM DB2 8 before FP17, 9.1 before FP5, and 9.5 before FP1 on Unix and Linux does not change the ownership of the db2fmp process, which has unknown impact and attack vectors.

Typ:

CWE-264

(Permissions, Privileges, and Access Controls)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
IBM -> Db2 universal database 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/29601
http://www-1.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21255607
http://www-1.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg1IZ20352
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg1IZ19155
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/45140
http://www.securityfocus.com/bid/31058
http://www-1.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg1IZ20350
http://secunia.com/advisories/31787
http://secunia.com/advisories/29784
ftp://ftp.software.ibm.com/ps/products/db2/fixes/english-us/aparlist/db2_v95/APARLIST.TXT
ftp://ftp.software.ibm.com/ps/products/db2/fixes/english-us/aparlist/db2_v82/APARLIST.TXT

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top