Podatność CVE-2008-3857


Publikacja: 2008-08-28   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
The Base Service Utilities component in IBM DB2 9.1 before Fixpak 5 retains a cleartext password in memory after the database connection that sent the password is fully established, which might allow local users to obtain sensitive information by reading a memory dump.

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.6/10
6.4/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
IBM -> Db2 universal database 

 Referencje:
http://www-1.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21255607
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/45139
http://www.vupen.com/english/advisories/2008/1769
http://www.securityfocus.com/bid/29601
http://www-1.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg1JR27422

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top