Podatność CVE-2008-3879


Publikacja: 2008-09-02   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The Ultra.OfficeControl ActiveX control in OfficeCtrl.ocx 2.0.2008.801 and earlier in Ultra Shareware Ultra Office Control allows remote attackers to force the download of arbitrary files onto a client system via a URL in the first argument to the Open method, in conjunction with a full destination pathname in the first argument (SaveAsDocument argument) to the Save method.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
Ultra Office ActiveX Control Remote Arbitrary File Corruption Exploit
shinnai
03.09.2008

Typ:

CWE-20

(Improper Input Validation)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9.3/10
10/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Ultrashareware -> Ultra office control 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/44750
http://www.shinnai.net/xplits/TXT_NPku7jFjRufaz85U6Lxn.html
http://www.shinnai.net/index.php?mod=02_Forum&group=Security&argument=Remote_performed_exploits&topic=1219827906.ff.php
http://www.securityfocus.com/bid/30863
http://www.milw0rm.com/exploits/6319
http://securityreason.com/securityalert/4201
http://secunia.com/advisories/31632

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top