Podatność CVE-2008-4080


Publikacja: 2008-09-15   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
SQL injection vulnerability in Stash 1.0.3, when magic_quotes_gpc is disabled, allows remote attackers to execute arbitrary SQL commands via the (1) username parameter to admin/library/authenticate.php and the (2) download parameter to downloadmp3.php. NOTE: some of these details are obtained from third party information.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
Stash v1.0.3 Admin bypass / Remote File Disclosure
r3d.w0rm
10.09.2008

Typ:

CWE-89

(Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Stash -> Stash 

 Referencje:
http://securityreason.com/securityalert/4252
http://www.securityfocus.com/archive/1/496142/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/31079
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/44989
https://www.exploit-db.com/exploits/6402

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top