Podatność CVE-2008-4202


Publikacja: 2008-09-24   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
SQL injection vulnerability in index.php in Gonafish LinksCaffePRO 4.5 allows remote attackers to execute arbitrary SQL commands via the idd parameter in a deadlink action.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
Gonafish LinksCaffePRO 4.5 (index.php) SQL Injection Vulnerability
sl4xUz
26.09.2008

Typ:

CWE-89

(Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Gonafish -> Linkscaffepro 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/45179
http://www.securityfocus.com/bid/31187
http://www.milw0rm.com/exploits/6469
http://securityreason.com/securityalert/4305
http://secunia.com/advisories/31844

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top