Podatność CVE-2008-4387


Publikacja: 2008-11-10   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Unspecified vulnerability in the Simba MDrmSap ActiveX control in mdrmsap.dll in SAP SAPgui allows remote attackers to execute arbitrary code via unknown vectors involving instantiation by Internet Explorer.

Typ:

CWE-94

(Improper Control of Generation of Code ('Code Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9.3/10
10/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Simba technologies -> Mdrmsap activex control 
SAP -> Sapgui 

 Referencje:
http://www.kb.cert.org/vuls/id/277313
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/46440
http://www.vupen.com/english/advisories/2008/3106
http://www.securityfocus.com/bid/32186
http://osvdb.org/49721

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top