Podatność CVE-2008-4398


Publikacja: 2008-10-14   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Unspecified vulnerability in the tape engine service in asdbapi.dll in CA ARCserve Backup (formerly BrightStor ARCserve Backup) r11.1 through r12.0 allows remote attackers to cause a denial of service (crash) via a crafted request.

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
CA -> Arcserve backup 
CA -> Business protection suite 
CA -> Server protection suite 

 Referencje:
https://support.ca.com/irj/portal/anonymous/phpsupcontent?contentID=188143
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/45775
http://www.vupen.com/english/advisories/2008/2777
http://www.securitytracker.com/id?1021032
http://www.securityfocus.com/bid/31684
http://www.securityfocus.com/archive/1/497218
http://secunia.com/advisories/32220

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top