Podatność CVE-2008-4444


Publikacja: 2009-01-16   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Cisco Unified IP Phone (aka SIP phone) 7960G and 7940G with firmware P0S3-08-9-00 and possibly other versions before 8.10 allows remote attackers to cause a denial of service (device reboot) or possibly execute arbitrary code via a Realtime Transport Protocol (RTP) packet with malformed headers.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
Cisco Unified IP Phone 7960G and 7940G (SIP) RTP Header Vulnerability
Laurent Butti
18.01.2009

Typ:

CWE-20

(Improper Input Validation)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:N/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.1/10
6.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Pełny
Affected software
Cisco -> Unified ip phone 7940g 
Cisco -> Unified ip phone 7960g 

 Referencje:
http://securityreason.com/securityalert/4917
http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/cuipph/7960g_7940g/firmware/sip/8_10/english/release/notes/796040sip_810.html
http://www.securityfocus.com/archive/1/500059/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/33264
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/47948

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top