Podatność CVE-2008-4579


Publikacja: 2008-10-15   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
The (1) fence_apc and (2) fence_apc_snmp programs, as used in (a) fence 2.02.00-r1 and possibly (b) cman, when running in verbose mode, allows local users to append to arbitrary files via a symlink attack on the apclog temporary file.

CVSS2 => (AV:L/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
1.9/10
2.9/10
3.4/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Gentoo -> CMAN 
Gentoo -> Fence 

 Referencje:
https://www.redhat.com/archives/fedora-package-announce/2008-October/msg00666.html
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=467386
http://www.vupen.com/english/advisories/2011/0419
http://www.ubuntu.com/usn/USN-875-1
http://www.securityfocus.com/bid/31904
http://www.redhat.com/support/errata/RHSA-2011-0266.html
http://www.redhat.com/support/errata/RHSA-2009-1341.html
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2008/10/13/3
http://secunia.com/advisories/43362
http://secunia.com/advisories/36530
http://secunia.com/advisories/32390
http://secunia.com/advisories/32387
http://oval.mitre.org/repository/data/getDef?id=oval:org.mitre.oval:def:10799
http://bugs.gentoo.org/show_bug.cgi?id=240576

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top