Podatność CVE-2008-4580


Publikacja: 2008-10-15   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
fence_manual, as used in fence 2.02.00-r1 and possibly cman, allows local users to modify arbitrary files via a symlink attack on the fence_manual.fifo temporary file.

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Gentoo -> CMAN 
Gentoo -> Fence 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/45953
http://www.ubuntu.com/usn/USN-875-1
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2008/10/16/1
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2008/10/13/3
http://bugs.gentoo.org/show_bug.cgi?id=240576

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top