Podatność CVE-2008-4660


Publikacja: 2008-10-21   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
SQL injection vulnerability in the M1 Intern (m1_intern) 1.0.0 extension for TYPO3 allows remote attackers to execute arbitrary SQL commands via unspecified vectors.

Typ:

CWE-89

(Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Typo3 -> M1 intern 

 Referencje:
http://www.vupen.com/english/advisories/2008/2870
http://www.securityfocus.com/bid/31845
http://typo3.org/teams/security/security-bulletins/typo3-20081020-1/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top