Podatność CVE-2008-4667


Publikacja: 2008-10-22   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Directory traversal vulnerability in rss.php in ArabCMS 2.0 beta 1 allows remote attackers to include and execute arbitrary local files via a .. (dot dot) in the rss parameter.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
ArabCMS (rss.php rss) Local File Inclusion Vulnerability
JIKO
23.10.2008

Typ:

CWE-22

(Improper Limitation of a Pathname to a Restricted Directory ('Path Traversal'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Arabcms -> Arabcms 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/45514
http://www.vupen.com/english/advisories/2008/2697
http://www.securityfocus.com/bid/31480
http://www.milw0rm.com/exploits/6628
http://securityreason.com/securityalert/4468

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top