Podatność CVE-2008-4749


Publikacja: 2008-10-27   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Multiple insecure method vulnerabilities in the VImpX.VImpAX ActiveX control (VImpX.ocx) 4.8.8.0 in DB Software Laboratory VImp X, possibly 4.7.7, allow remote attackers to overwrite arbitrary files via (1) the LogFile property and ClearLogFile method, and (2) the SaveToFile method.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
db Software Laboratory VImpX (VImpX.ocx) Multiple Vulnerabilities
shinnai
29.10.2008

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9.3/10
10/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Db soft lab -> Vimp x 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/46096
http://www.securityfocus.com/bid/31907
http://www.milw0rm.com/exploits/6828
http://securityreason.com/securityalert/4509

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top