Podatność CVE-2008-4750


Publikacja: 2008-10-27   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Stack-based buffer overflow in the VImpX.VImpAX ActiveX control (VImpX.ocx) 4.8.8.0 in DB Software Laboratory VImp X, possibly 4.7.7, allows remote attackers to execute arbitrary code via a long LogFile property.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
db Software Laboratory VImpX (VImpX.ocx) Multiple Vulnerabilities
shinnai
29.10.2008

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

Producent: Dbsoftlab
Produkt: Vimp x 
Wersje: 4.8.8;

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9.3/10
10/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/46095
http://www.securityfocus.com/bid/31907
http://www.milw0rm.com/exploits/6828
http://securityreason.com/securityalert/4509

Copyright 2019, cxsecurity.com

 

Back to Top